Dyrekcja i nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY

Ewa Dworzańska

KADRA PEDAGOGICZNA

Ilona Cierpińska- matematyka, wych. Kl. 7

Rafał Dębowski- wychowanie fizyczne

Anna Dobosz- j. angielski, wych. Kl. 5

Olga Drab- wych. swietlicy

Izabela Golc- j. polski, wych. Kl. 4b

Jadwiga Janik- edukacja wczesnoszkolna, wych. Kl. 3

Anna Jasiak- technika, informatyka, oligofrenopedagog, wych. Kl. 4a

Mariola Kocik- j. polski, wych. Kl. 6

Ludmiła Langier- edukacja wczesnoszkolna, wych. Kl. 0

Małgorzata Niemczyk- przyroda, geografia, biblioteka

Rafał Panek- religia

Anna Rosa- edukacja wczesnoszkolna, wych. Kl. 1

Edyta Tomza- edukacja wczesnoszkolna, wych. Kl. 2

Dorota Zębik- wych. ¶wietlicy, pedagog szkolny

Alicja Błażejowska- muzyka, etyka

Magdalena Olejnik- plastyka, wdż

Piotr Michalak- historia

Marcin Siewiera- muzyka

Jolanta Cpałka- oligofrenopedagog, surdopedagog

Anna B±k- chemia

Grażyna Gieroń- fizyka

Monika Krętu¶- j. niemiecki

Jolanta Nowak- biologia, wdż

Martyna Cygan- nauczyciel wspomagaj±cy

Małgorzata Pierz- nauczyciel wspomagaj±cy