Dokumenty szkolne

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY (pobierz)

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI (pobierz)

REGULAMIN RADY RODZICÓW (pobierz)

STATUT (pobierz)

REGULAMIN PIERWSZEJ POMOCY (pobierz)

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2017/2018 (pobierz)

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  (pobierz)

REGULAMIN BHP (pobierz)