Advertisement
 
   
 
     
 
 

BIP

 

Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

                                I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu

                                           udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

            21 listopada 2017 roku na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie odbył się
I regionalny konkurs dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej "Uratować znaczy żyć", którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

·         Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

·         Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 

            Celem konkursu było rozpowszechnienie wśród dzieci w wieku szkolnym wiedzy
i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenia tych umiejętności oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego. Przedsięwzięcie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanym i chorym, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem komunikacyjnym.    
            Zmagania polegały na praktycznym sprawdzeniu przytomności poszkodowanego, sprawdzeniu oddechu, ułożeniu poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, wykonaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wezwaniu pomocy, sprawdzeniu znajomości telefonów alarmowych, znaków drogowych i zasad ruchu drogowego.
            Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z klas I- VII. Uczestnicy wzięli udział w rozgrywkach w dwóch grupach wiekowych: klasy I- III i IV- VII.
W konkursie mogła wziąć udział każda szkoła podstawowa. Warunkiem uczestnictwa było zgłoszenie szkoły poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.

             W skład komisji oceniającej poszczególne zadania wchodzili: strażacy, pielęgniarki, ratownicy medyczni i policjanci. Wszystkie zadania wymagały od każdej z grup szczegółowej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie z poszczególnymi zadaniami, co udowodniło że nie trzeba być strażakiem, ratownikiem medycznym, czy też policjantem żeby móc skutecznie ratować ludzkie życie.

            Dzieci wraz z opiekunami przy okazji pobytu w Centralnej Szkole PSP mogli poznać specyfikę zawodu strażaka oraz obejrzeć ćwiczenia ratownictwa drogowego zorganizowane przez Szkolną Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą CS PSP.

Współorganizatorzy konkursu :

  • Poseł do Parlamentu Europejskiego  Pani Jadwiga Wiśniewska,
  • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  Pani Halina Rozpondek,
  • Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
  • Komenda Miejska PSP w Częstochowie,
  • Komenda Miejska Policji w Częstochowie,
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie,
  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie,
  • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.

W kategorii klas I –III :

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 24 w Częstochowie,

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłobucku,

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 36 w Częstochowie.

W kategorii klas IV –VII :

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie,

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 25 w Częstochowie,

III miejsce – ex aequo :  Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle w Częstochowie i  Szkoła Podstawowa ze Mstowa.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
  Szkoła Podstawowa nr 25 im. S. Staszica w Częstochowie  
     
   
Design by go-vista.de and augs-burg.de